Welkom op de website van Verkade Klimaat
 

Tüm bitkiler için ideal bir iklim

Bahçecilik-seracılık her zaman hareket halinde bir sektördür. Yeni teknik, yeni sistem ve yeni teknoloji buna devamlı giriş yapar. Verkade Klimaat bu bağlamda sektörün en önde gidenidir. Dünya çapındaki yetiştiricilerin yüksek şartlarına yanıt veren iklim tesis ve tesisatlarıyla da. Bunların tasarımcısı ve tedarikçisi olarak yetmiş yıldan fazla tecrübemiz vardır. Bundan dolayı tüm şartları çok iyi tanırız. Bunun sonucu; size güvenilir tavsiye ve ısmarlama gibi bir tesis ve tesisat sunulur Bütün süreç, mühendislikten, tesis ve tesisat kurulmasına kadar tek bir eldedir. Bundan dolayı kalite garanti edilir ve randıman da azamidir.