Welkom op de website van Verkade Klimaat
Webshop
 

Oog voor milieu en duurzaamheid

In de glastuinbouw is milieu altijd al een belangrijke randvoorwaarde geweest voor ondernemers. Milieuwetgeving vraagt continu nieuwe oplossingen. Tegelijkertijd vragen met name afnemers weer om duurzaam geteelde producten. Verkade Klimaat is partner op het gebied van milieu en energiebesparing. Denk aan Low NOx brandersystemen, warmte- en koudeopslagsystemen, warmtekrachtkoppelingen en CO2-installaties voor bemesting. Systemen die uw bedrijfsvoering optimaal ondersteunen en bijdragen aan een 'groen' imago van uw bedrijf