Welkom op de website van Verkade Klimaat
 

Øje for miljø og bæredygtighed

Inden for drivhussektoren har miljø altid været en vigtig randbetingelse for gartneren. Miljølovgivning kræver tid stadighed nye løsninger. Og samtidig kræver især aftagerne produkter, der er dyrket på en bæredygtig måde. Verkade Klima er partner, når det gælder miljø og energibesparelse. Der kan være tale om Low NOx brændersystemer, varme- og køle-oplagringssystemer, varmekraftkoblinger og CO2-anlæg til gødskning. Systemer, som får driften til at køre optimalt og bidrager til at give bedriften et 'grønt' image.